Log på

Søg i CVF Søg udfra forskellige kriterier, og få resultatet vist, udskrevet eller eksporteret på XML-form.
Importer vej- og stidata i CVF Indlæs vej- og stidata i CVF fra en XML-fil.
Vis kort Vis veje og stier på kort.

© Vejdirektoratet 2005 - vejsektoren@vd.dk
Vejdirektoratet er en del af Transportministeriet